Заголовок сторінки

Персональний склад органів управління Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

Персональний склад органів управління

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

Наглядова Рада


    На загальних зборах акціонерів Товариства, які проводилися дистанційно 30.04.2021р. було винесено на голосування питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства» по даному питанню прийнято наступне рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі».
    Наступним питанням порядку денного було: «Обрання членів Наглядової ради Товариства» проте за результатами кумулятивного голосування по даному питанню рішення вважається не прийнятим, а склад Наглядової ради несформованим відповідно до Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №4 від 23.02.2010 року «Про порядок застосування окремих норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад Наглядової ради у зв’язку з тим, що три кандидати набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради.

Ревізійна комісія

1. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства;

2. Державна податкова служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України;

3. Новоторова Світлана Олександрівна − представник акціонера Товариства – Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33499232-233821).

Правління

Голова Правління  Самчук Олег Григорович

Член правління Косякевич Петро Миколайович – директор виконавчий

Член правління Гайворонська Наталія Петрівна – директор з економіки та фінансів

Член правління Бращенко Олександр Вікторович – директор з інвестицій та перспективного розвитку

Член правління Юхта Михайло Степанович – радник голови правління

 

Закрыть